Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Marks kommun bygger ny gång- och cykelväg

Senast uppdaterad den 18 oktober 2019

Kommunen har startat arbetet med att bygga gång- och cykelväg längs delar av väg 1612 mellan Sätila och Hyssna.

Första etappen som samförläggs med ledningar för vatten och avlopp blir mellan Almered och Sjölyckan. Där är arbetet igång med att svetsa ledningar och schakta för ledningsgraven.

När ledningarna är på plats fylls schakten igen och det läggs en vägöverbyggnad högst upp som grusas. Vissa delar av sträckan går intill Hyssnavägen och då krävs att ett körfält stängs av förbi arbetsplatsen. Det kommer alltså bli begränsad framkomlighet i perioder.

Nästkommande etapp är mellan Almered och Sätila of Sweden. Den utförs på samma sätt men är lite mer komplicerad eftersom det dels blir en del bergsprängning dels en bäckpassage. Denna etapp kommer att asfalteras och vi räknar med att den ska stå klar sommaren 2020. Även här blir det trafikavstängningar.

Sista etappen är den närmast Sätila. Det är sträckan mellan Sätila of Sweden och Hedlunds väg där den befintliga cykelvägen in till centrum tar vid. Även denna etapp asfalteras, men det läggs inga ledningar och därför byggs den sist, vilket blir under hösten 2020. Hela etappen går intill Hyssnavägen och därför krävs trafikavstängning under hela byggtiden.

När projektet är klart kommer man alltså kunna ta sig från Sätila centrum till Brandskog på separat gång- och cykelväg. Öster om Brandskog hänvisas dessa trafikanter till Hyssnavägen. Det hade förstås varit önskvärt att bygga hela vägen till Hyssna, men vi har inte landat i ett genomförbart alternativ för sista sträckan. Den framtida utvecklingen i området får utvisa vilket alternativ som är bäst och förhoppningsvis kan den sista etappen genomföras på sikt.

Publicerad av: Marks kommun