Ny gång- och cykelbana i Fritsla

Senast uppdaterad den 23 oktober 2020

Marks kommun planerar att anlägga en ny gång och cykelbana i Fritsla från Solgårdsvägen via Idrottsvägen fram till Kungabergsvägen.

Bilvägen kommer samtidigt utformas med hastighetsdämpande åtgärder, för att höja säkerheten i området. Arbetet är beräknat att påbörjas i oktober t.o.m. mars månad. Korta sträckor av bilvägen kommer periodvis stängas av helt, med då aktuell hänvisning.

Trafiken påverkas

Marks kommun kommer att stänga av Idrottsvägen i Fritsla under veckorna 44, 45, 46.

Vid frågor kontakta

Projektledare Peter Korsgård

Mejl: peter.korsgard@mark.se

Telefon: 0320 21 72 61

Publicerad av: Marks kommun