Pendelparkering i Hyssna

Senast uppdaterad den 7 november 2018

Marks kommun kommer att påbörja ombyggnad av Hyssna pendelparkering under vecka 46/47.

Arbetena börjar med att justera och bygga om den nedre delen så att denna kan användas när rivning av den befintliga övre delen påbörjas.

Arbetena innebär att ytorna justeras om och anpassas med bättre lutningar samt att hela den totala ytan kommer att asfalteras och ny belysning över hela ytan.

Vi hoppas att väderleken medger att vi till större delen ska vara klara i år och att störningarna inte blir för omfattande.

Publicerad av: Marks kommun