Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 12:46, 2021-04-12

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under nyheter här nedan på Mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Projektet som knyter an Skene och Berghem

Senast uppdaterad den 24 oktober 2019

Marks kommun har ihop med Veidekke Entreprenad AB startat arbeten med att anlägga överföringsledningar för vatten- och spillvatten mellan Skene och Berghem. Vi anlägger även en gång- cykel- och mopedväg som placeras ovanpå VA-ledningarna.

Projektet har initierats som en följd av att befintliga överföringsledningarna ( vatten- och spillvatten) är i mycket dåligt skick och som är förlagd i Viskan vilket försvårar både renoveringsbehov och som kan skapa en stor miljöpåverkan vid läckage. 

Ledningarna flyttas från Viskan till säker mark. Dricksvattenförsörjningen säkras genom att vi anlägger en ny modern och driftsäker vattenledning.

Vi bygger även en trygg och säker gång- cykel- och mopedväg ovanpå ledningarna som knyter an orterna Skene och Berghem. Detta efter ett medborgarförslag.

Våren/sommar 2020 kopplar vi in den nya ledningen och inviger samtidigt gång- cykel- och mopedvägen. 

Sidan uppdateras efter hand som arbetet fortgår.

Publicerad av: Marks kommun