Renovering av spill- och dagvattenledningar i Fritsla

Senast uppdaterad den 1 juni 2020

Under vecka 24-25 kommer Marks kommun, i samarbete med Aarsleff Rörteknik, renovera spill- och dagvattenledningar i området kring Gärdebovägen i Fritsla.

Vid frågor kontakta:

Handläggare Christer Lundenius

Mejl: christer.lundenius@mark.se

Tel: 0320-217538

Publicerad av: Marks kommun