Slottsåvägen kommer att vara avstängd för genomfartstrafik

Senast uppdaterad den 23 oktober 2020

Marks kommun kommer ihop med Veidekke Entreprenad AB utföra rivningsarbeten av en avloppspumpstationen utmed Slottsåvägen i Berghem under veckan 45 och 46.

Under perioden 2/11–16 /11 kommer Slottsåvägen att vara avstängd för genomfartstrafik mellan Berghem och Haby/Skene, i höjd med Viskadalen 1.

Har du frågor kontakta:

Projektledare Viktor Larsson

Mejl: viktor.larsson2@mark.se

Telefon: 0320 21 71 70

Publicerad av: Marks kommun