Stängning av bro på Kinnavägen i Örby

Senast uppdaterad den 28 februari 2019

Under perioden 190306 (v10)-190705 (v27) kommer bron över Ljungaån på Kinnavägen i Örby att vara totalavstängd för trafik i samband med brorenovering.

GC-trafik kommer att kunna ta sig fram under utförandetiden. Omledning av trafik sker enligt separat plan, se planen här.  Arbetet utförs som en del av Marks Kommuns brounderhåll med Marks Kommun som beställare.

Arbetet omfattar reparation av stenvalv, nytt bro och vägräcke, betonglagningar samt mellan maj-juli utbyte av träbro för GC-trafik.

Informationsskyltar i anslutning till bron kommer upp inom kort.

Publicerad av: Marks kommun