Trafikverket bygger nya hållplatser på Rv 156

Senast uppdaterad den 11 januari 2019

På måndagen den 14 januari 2019 kommer Trafikverket att börja bygga nya hållplatser och en mittrefug på 156:an vid Hjorttorp.

Detta görs för att få en trafiksäkrare och lättare övergång till hållplatsen på andra sidan vägen.

Marks kommun kommer att bygga ut pendelparkering under innevarande år.

 

Vill du läsa mer om Trafikverkets arbeten på Rv 156, klicka här.

Publicerad av: Marks kommun