Utbyggnad av gång- och cykelväg i Kinna

Foto: Skiss över sträckan för den nya gång- och cykelvägen

Senast uppdaterad den 5 september 2019

Marks kommun planerar att utföra en utbyggnad av en ny gång- och cykelväg, med start från korsningen Kinnavägen/Månsavägen för att ansluta den med Kungslid.

Arbetet med vägen, och vissa åtgärder är för att säkerställa och ge mer trygghet för gång- och cykeltrafikanter.
Arbetet beräknas påbörjas och genomföras under september-december. Tidvis kommer större arbetsfordon och lastbilar köra här, samt att vi tidvis blir tvungna att stänga av ett körfält, men vi ber om ert överseende med detta.
För att underlätta för samtliga, önskar vi därför boende i området att vid möjlighet välja alternativ väg.   

Gång och cykeltrafikanter hänvisas till: (se nedan)

Vid frågor kontakta projektledaren Peter Korsgård angående projektet.

peter.korsgard@mark.se

tel: 0320 21 72 61

Publicerad av: Marks kommun