Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 12:46, 2021-04-12

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under nyheter här nedan på Mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Utbyggnad av gång och cykelväg i Örby

Senast uppdaterad den 5 september 2019

Marks kommun planerar att utföra en utbyggnad av en ny gång- och cykelväg med start från korsningen Kinnavägen/Månsavägen för att ansluta den med Kungslid. Arbetet med vägen är till för att säkerställa och ge mer trygghet för gång- och cykeltrafikanter.

Arbetet beräknas påbörjas och genomföras under september-december. Tidvis kommer större arbetsfordon och lastbilar köra här samt att vi tidvis blir tvungna att stänga av ett körfält. Vi ber om ert överseende med detta.

För att underlätta för samtliga, önskar vi därför boende i området att vid möjlighet välja alternativ väg.
  

Gång och cykeltrafikanter hänvisas till (Se nedan)

 

Skiss på sträckan för ny gång- och cykelväg-väg.

Publicerad av: Marks kommun