VA-arbete på Bergkullavägen, Skene

Senast uppdaterad den 28 augusti 2020

Under perioden 1-11 september 2020 kommer Bergkullavägen i Skene vara avstängd för genomfartstrafik på grund av VA-arbeten.

Vid frågor kontakta: Projektledare Jonas Paradis
Mail: jonas.paradis@mark.se
Tel: 0320-217817

Publicerad av: Marks kommun