Geotekniskt arbete hösten 2020

Senast uppdaterad den 11 september 2020

Marks kommun påbörjar projektering med att anpassa påfarten på västra sidan av den nya bron över Ljungaån.

I ett första stadie måste marken undersökas med geoteknik, så man är säker på att den tål de laster som eventuellt behöver påföras för att bygga en slänt upp till gånghöjd.

Geotekniskt arbete sker under hösten 2020.

Kontakt:

Projektledare: Viktor Larsson

Viktor.Larsson2@mark.se

0320 21 71 70

Publicerad av: Marks kommun