Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 11:48, 2021-04-13

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under Aktuellt här på mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

VA-arbete på Kyrkogatan, Kinna

Senast uppdaterad den 11 september 2020

Från och med 2020-09-21 kommer Kyrkogatan vara avstängd för genomfartstrafik.

Kyrkogatan kommer att vara avstängd för genomfartstrafik på grund av VA-arbeten, från korsningen Hällegatan/Vråsjövägen på en sträcka av ca 130 meter mot Strömbacken.

 

Vid frågor kontakta:

Projektledare Jonas Paradis

jonas.paradis@mark.se

Jonas Paradis 0320 21 78 17

Arbetsledare Ingemar Franzén

ingemar.franzen@mark.se

Tel: 0320 21 71 10

Publicerad av: Marks kommun