VA-arbete på Kyrkogatan, Kinna

Senast uppdaterad den 11 september 2020

Från och med 2020-09-21 kommer Kyrkogatan vara avstängd för genomfartstrafik.

Kyrkogatan kommer att vara avstängd för genomfartstrafik på grund av VA-arbeten, från korsningen Hällegatan/Vråsjövägen på en sträcka av ca 130 meter mot Strömbacken.

 

Vid frågor kontakta:

Projektledare Jonas Paradis

jonas.paradis@mark.se

Jonas Paradis 0320 21 78 17

Arbetsledare Ingemar Franzén

ingemar.franzen@mark.se

Tel: 0320 21 71 10

Publicerad av: Marks kommun