Väg- och VA-utbyggnad i Sätila

Senast uppdaterad den 20 maj 2020

I maj börjar arbetet med byggandet av en ny gata och vatten- och avloppsanläggning i Sätila.

Under 2020 kommer Marks kommun, i samarbete med Bimab Markexploatering AB, att bygga en ny gata och VA-anläggning centralt i Sätila, för 14 enfamiljshus och 2 parhus.
Arbetet beräknas pågå från vecka 20 (2020) till och med vecka 2 (2021).

Sprängningsarbeten förekommer från vecka 22 till vecka 25.

Vid frågor kontakta: Projektledare Jonas Paradis

Mejladress: jonas.paradis@mark.se
Tel: 0320 21 78 17

Publicerad av: Marks kommun