Vägarbete på Kyrkogatan i Kinna

Senast uppdaterad den 23 augusti 2019

Marks kommun planerar att asfaltera och utföra trafikdämpande åtgärder på Kyrkogatan i Kinna.

Arbetet med vägen, och vissa mindre trafikdämpande åtgärder, är att säkerställa och ge mer trygghet för gång- och cykeltrafikanter.

Arbetet beräknas att påbörjas och genomföras under augusti och september. Tidvis kommer större arbetsfordon och lastbilar att trafikera gatan men vi ber om ert överseende med detta.

Vid frågor Kontakta projektledaren Peter Korsgård.

Telefon: 0320 21 72 61
E-post: peter.korsgard@mark.se

 

Publicerad av: Marks kommun