Vägarbete i Skene

Senast uppdaterad den 23 oktober 2018

Marks kommun kommer att bygga gång- och cykelbana i Skene, ett arbete som kommer att pågå i några veckor framåt och påverka framkomligheten kraftigt.

Marks kommun kommer att bygga gång- och cykelbana längs Varbergsvägen i Skene mellan Krukmakaregatan och vattenfallet nära Örbyvägen. Arbetet beräknas börja denna vecka och pågå några veckor. Framkomligheten påverkas kraftigt då endast ett körfält kommer vara öppet. Om möjligt välj annan väg. Även norra gångbanan kommer vara avstängd, välj södra sidan istället.

Publicerad av: Marks kommun