Arbeten med rensning av å-sektion och rivning bro, Vännåkra Örby

Senast uppdaterad den 7 oktober 2019

Marks kommun ska tillsammans med GVV återställa å-sektion vid befintlig gångbro över Vännån (Ljungaån) i Vännåkra, Örby.

I samband med att å-sektionen återställs ska den befintlig gångbron rivas, då den utgör ett hinder för schakt/grävning.

Marks kommun kommer att uppföra en ny gångbro på samma plats med start vinter 2019/2020.

Kontakt

Har du frågor kontakta projektledare Lotta Inghammar:
E-post:  lotta.inghammar@mark.se
Telefon 0320-21 71 33

Marks kommun
Teknik och serviceförvaltningen
Teknik

 

Publicerad av: Marks kommun