Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 11:48, 2021-04-13

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under Aktuellt här på mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Arbeten med rensning av å-sektion och rivning bro, Vännåkra Örby

Senast uppdaterad den 8 mars 2021

Marks kommun ska tillsammans med GVV återställa å-sektion vid befintlig gångbro över Vännån (Ljungaån) i Vännåkra, Örby.

I samband med att å-sektionen återställs ska den befintlig gångbron rivas, då den utgör ett hinder för schakt/grävning.

Marks kommun kommer att uppföra en ny gångbro på samma plats med start vinter 2019/2020.

Kontakt

Har du frågor kontakta:

Marks kommun, Teknik och serviceförvaltningen

 

Publicerad av: Marks kommun