Bro över Sträteån i Horred avstängd i sommar

Senast uppdaterad den 4 juli 2018

Under perioden 2018-08-06 (v32)-2018-10-04 (v44) kommer bro över Sträteån, Vassebro i Horred, att vara totalavstängd för trafik i samband med brorenovering.

Avstängningen berör bron samt anslutande väg, väg 25266 mellan riksväg 41 och Gamla Helsjövägen, inklusive Vassebro på Vassevägen.

Möjlighet att ta sig över till fots finns vid dammluckorna. Omledning av trafik sker enligt separat bifogad plan - se dokument nedan på sidan.

Omfattande reparationer

Arbetet omfattar reparation av stenvalv, ny fribärande bro i valv, betonglagningar samt åtgärder på intilliggande murar. 

Informationsskyltar i anslutning till bron är uppsatta och kompletteras efter semestern.

Arbetet utförs som en del av Marks Kommuns brounderhåll med Marks Kommun som beställare.

Publicerad av: Marks kommun