Cykla och gå i Mark

Senast uppdaterad den 13 februari 2023

I Marks kommuns interaktiva karta visas gång- och cykelvägar i kommunen.

Gång- och cykelvägar längs statliga vägar ansvarar oftast Trafikverket för och övriga gång- och cykelvägar är det i de flesta fall kommunen som ansvarar för. Gång- och cykelvägarna finns under det kartlager som heter ”Samhällsservice”.       

 

Länk till karta.

Publicerad av: Marks kommun