Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Cykla och gå i Mark

Senast uppdaterad den 5 mars 2021

Här har vi samlat kartor över gång- och cykelvägar och mopedvägar i Mark som kommunen ansvarar för.

Förutom kommunen har även Trafikverket ansvar för vissa gång- och cykelbanor i Mark. Dessa finns dock inte med på dessa kartor.

Publicerad av: Marks kommun