Yttrande åtgärdsvalsstudie väg 156

Senast uppdaterad den 13 november 2019

Trafikverket har översänt rubricerad åtgärdsvalsstudie till Marks kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mark lämnar här nedan sitt förslag till yttrande.

Åtgärdsvalsstudien beskriver översiktligt förutsättningar och problematik avseende väg 156.

Observera att yttrandet nedan kan komma att ändras då det är kommunstyrelsen som fattar det slutliga beslutet om yttrandet den 25 november.

Publicerad av: Marks kommun