Omläggning av dricksvattenledning i Skene

Senast uppdaterad den 8 mars 2021

Uppdaterad information - Från och med vecka, 52 2020 kommer Marks kommun i egen regi fortsätta arbetet med de nya vattenledningarna vid Kungsfors Köpcenter, längs Örbyvägen och Industrigatan.

 Inga avbrott i dricksvattenleveranserna är planerade under denna fas av arbetet. För fotgängare och cyklister kommer det att gå att passera vid arbetsområdena, följ de skyltar som kommer finnas uppsatta. Biltrafiken kommer inte påverkas längs rv156. Längs Industrigatan kommer det vid något tillfälle vara ett körfält avstängt, men möjligt att passera. Vi ber om förståelse för dessa åtgärder under byggperioden.


Vid frågor kontakta:

Projektledare Jonas Paradis

Mail: jonas.paradis@mark.se

Tel: 0320 21 78 17

Publicerad av: Marks kommun