Omläggning av dricksvattenledning i Skene

Senast uppdaterad den 17 november 2020

Under vecka 47-50 kommer Marks Kommun, i samarbete med Styrud AB, förlägga nya dricksvattenledningar vid Örbyvägen samt Industrigatan i Skene.

Arbetet kommer att utföras med styrd borrning, och det kommer inte vara några störningar av dricksvattenleveransen under denna period. För fotgängare och cyklister kommer det att gå att passera vid arbetsområdena, följ de skyltar som kommer finnas uppsatta. Biltrafiken kommer inte påverkas längs riksväg 156. Längs Industrigatan kommer det vid något tillfälle vara ett körfält avstängt, men möjligt att passera. Vi ber om förståelse för dessa åtgärder under byggperioden


Vid frågor kontakta:

Projektledare Jonas Paradis

Mail: jonas.paradis@mark.se

Tel: 0320 217817

Publicerad av: Marks kommun