Parkering

Senast uppdaterad den 16 mars 2023

När vi planerar trafiken och arbetar med trafiksäkerhetsfrågor så prioriterar vi att förbättra trafikmiljön för gående, cyklister och mopedister.

Lokala trafikbestämmelser

Du kan läsa de särskilda lokala trafikbestämmelser på https://rdt.transportstyrelsen.se/rdt/default.aspx  . Den uppdateras också regelbundet. Allmän tidsbegränsning vid parkering av fordon. Inom Marks kommun får, om inget annat särskilt anges, fordon parkeras på parkeringsplats, gata eller väg vardagar utom dag före sön- och helgdag under högst 24 timmar i följd.

Dispenser.

Tillfälliga dispenser från gällande trafikregler kan fås till exempel för tunga, breda eller långa transporter inom Marks kommun.

Publicerad av: Marks kommun