Felparkering

Senast uppdaterad den 8 mars 2021

Den som felparkerar får betala en avgift. Här kan du du vad det kostar att parkera på fel plats i Marks kommun.

Om du felparkerar på allmän plats, på tomt- eller på kvartersmark kan du få en gul lapp på vindrutan.

Felparkeringsavgifter

Kostnaden för en felparkering på allmän plats i vår kommun är 700 kronor. Felparkeringsavgift plats destinerad för rörelsehindrad (gäller allmän platsmark): 1000 kronor.

Parkeringsregler  

Du har exempelvis parkerat fel:

 • Om du parkerat längre än tillåten tid.
 • Om du stannat eller parkerat:
  • så att fara uppstår eller så att trafiken hindras.
  • på gång- och cykelbana.
  • mot färdriktningen.
  • i en vägkorsning eller 10 meter ifrån en korsande körbanas närmaste ytterkant.
  • inom ett område med förbud att parkera eller stanna på.
  • inom 10 meter före ett övergångställe, en cykelöverfart, en korsande cykelbana eller en gångbana.
  • för annat ändamål än på- eller avstigning på en plats avsedd för rörelsehindrade.
  • på grönytor i tätorten o i enlighet med övriga förseelser.

Kontrollavgifter

Du som parkerar olovligt på någons tomtmark eller på kvartersmark får betala en kontrollavgift på 700 kr.

Överklaga

Om du anser att du blivit felaktigt avgiftsbelagd kan du givetvis överklaga.

Har du fått en p-anmärkning ansöker du om rättelse. Anvisningar om hur du gör detta finns på parkeringsanmärkningen.

Kontakta oss

Har du några frågor om felparkeringsavgifter och parkeringsregler? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Publicerad av: Marks kommun