Parkering i Kinna

Senast uppdaterad den 18 oktober 2018

Det finns gott om parkeringsplatser i Kinna centrum. 934 stycken som alla är gratis. 367 av dem ligger inom 150 meter från Mor Kerstins torg.

Kinna centrum har genomgått en omfattande ombyggnad med syfte att ge ökad trygghet, tillgänglighet och trivsel. Det görs genom att skapa ett gemensamt gaturum för fotgängare, cyklister och motortrafikanter.

För att miljön ska vara trygg för de mest oskyddade är delar av Klockaregatan och Boråsvägen ett gångfartsområdet där inget fordon får färdas snabbare än de gående. Polisens rekommendationer är sju km/h. Fordon har alltid väjningsplikt gentemot gående.

Publicerad av: Marks kommun