Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Senast uppdaterad den 1 november 2022

Vem är berättigad till parkeringstillstånd? En person som är gravt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter, det vill säga har svårigheter att förflytta sig till eller från fordonet inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen, kan beviljas ett tillstånd. För rörelsehindrade personer som inte kör bil själv, utfärdas tillstånd endast i undantagsfall.

När gäller det?

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör sin bil. Även parkeringstillstånd för passagerare är personligt och får bara användas när innehavaren är med i bilen.

Tillståndet gäller

  • på allmänt upplåten parkeringsplats
  • på parkeringsplats för rörelsehindrad
  • på den del av gata eller väg där det råder parkeringsförbud

Tillståndet gäller inte

  • på privat mark
  • vid stoppförbud
  • i lastzon, taxizon och vändzon
  • på busshållplats

Ansökan

Blankett för ansökan om parkeringstillstånd hittar du nedan på denna sida. Ansökan skickas till: Marks kommun, Teknik- och serviceförvaltningen, 511 80 KINNA.

Ett parkeringstillstånd utfärdas efter gjord prövning. Vid förlängning av parkeringstillstånd krävs en ny ansökan och en ny prövning görs.

Publicerad av: Marks kommun