Risk för trafikstörningar på riksväg 41 5-26 oktober

Bild på militärt fordon

Foto: Sandnes1970 (Mostphotos)

Senast uppdaterad den 5 oktober 2018

Under perioden 5-26 oktober kan det förekomma trafikstörningar på riksväg 41 genom Mark. Orsaken är militära konvojer med långsamtgående fordon som kommer att passera kommunen i nordlig riktning.

Konvojerna kommer främst att passera Mark under förmiddagar, men även andra tider på dygnet kan förekomma.
Förutom risken för köer på riksväg 41 kan även av- och tillfarter påverkas. Därför uppmanas bilister att om möjligt välja andra vägar.

Till NATO-övning i Norge

Militärkonvojerna ska delta i NATO-övningen Trident Juncture 18. Det är en av NATO:s stora övningar och är uppdelad i en förbandsövning som genomförs 25 oktober till 7 november, och en ledningsövning som genomförs 14-23 november.
Övningen genomförs i luften, på marken och till sjöss. Övningsområdet för de landbaserade styrkorna är centrala Norge.

Mer information nedan

För mer information, följ länkarna längre ned på denna sida. 

Publicerad av: Marks kommun