Skrotbilar

Senast uppdaterad den 8 mars 2021

En skrotbil är en bil som har ett litet värde och som är övergiven. Det är Trafikverket som ansvarar för bilar som står vid allmänna vägar utanför tätort. Kommunen är ansvarig för kommunala gator och allmänna marker. På enskild mark eller tomtmark har kommunen inget ansvar, utan det är markägaren.

Ägaren av skrotbilen är alltid ansvarig för bilen. Om kommunen eller Trafikverket fraktar bort en skrotbil får ägaren betala kostnaden för att ta bort bilen.

Skrotbilar kan läcka oljor och kvicksilver samt avge andra miljöfarliga ämnen som riskerar att skada vår gemensamma miljö. Kvicksilver från en enda skrotbil, cirka 5-10 gram, är till exempel tillräckligt för att förgifta en kvadratkilometer stor sjö.

Att ställa skrotbilar i naturen innebär också en nedskräpning, som vid en polisanmälan kan bedömas som en brottslig gärning.

Har du sett ett övergivet fordon på kommunens mark?

Kontrollera att fordonet ej är i trafik vilket sker lättast på Transportstyrelsens hemsida och deras webbtjänster om fordons uppgifter.

Vad händer sedan?

Först fotograferar, besiktigar och dokumenterar vi fordonet. Därefter tar vi kontakt med ägaren och ber att fordonet flyttas omedelbart. Dessutom sätter vi på en röd lapp på bilen med uppmaning om att flytta den. Har inte ägaren inte tagit bort den efter tre dagar skrotas bilen direkt. Kostnaden för att skrota bilen får ägaren betala.

Publicerad av: Marks kommun