Transporttillstånd

Senast uppdaterad den 8 mars 2021

Har du en transport som är väldigt tung, längre än 24 meter eller bredare än 2,60 meter. Då behöver du söka tillstånd (dispens) hos oss för att köra med transporten i Marks kommun.

Dispenser krävs för transporter som överskrider gällande fordonsbredd på 2,60 meter eller fordonslängd 24 meter samt tunga transporter som överskrider gällande bärighetsklass på kommunala och allmänna vägar. I normalfallet är ett av kraven för dispens att lasten inte är delbar.

På Trafikverkets webbplats finns mer information om transportdispenser.

Ansök om dispens

Blankett för ansökan om dispens för bred, lång eller tung transport inom Marks kommun kan laddas till höger på denna sida. Ansökan kan skickas in per post eller inskannad blankett per e-post. 

Normalt är handläggningstiden fem arbetsdagar. Ska transporten genomföras inom dessa fem arbetsdagar måste kommunens trafikingenjören kontaktas före ansökan.

Transport genom flera kommuner?

Ska du köra din transport genom flera kommuner måste du ansöka hos Trafikverkets regionkontor i den region där transporten påbörjas.

Publicerad av: Marks kommun