Vinterväghållning

Vinterbild Kinna centrum.

Senast uppdaterad den 28 januari 2016

I vinterväghållning ingår halkbekämpning, snöröjning, bortforsling av snö. Dessutom gatusopning för att ta upp sand som spritts ut under vinterhalvåret.

I Marks kommun finns det cirka 21 mil vägar och cirka 5,4 mil gång- cykelvägar samt 4,8 mil gångvägar/trottoarer att ta bort snö från på vintern och sopas rent från sand på våren. 

Snöröjningsplan

När snösvängen är igång följer vi en snöröjningsplan Snöröjningsplan och information om halkbekämpning i Marks kommun, öppnas i nytt fönster. Varje fordon har sin arbetsuppgift och sitt distrikt, därför kan det ibland verka som att gatan där du bor ”glömts bort”, men så är det inte, snöröjaren kommer när din gata står på tur.

Vi har vissa prioriteringen som gäller både vid snöröjning och halkbekämpning. Under relaterade länkar finns våra prioriterade områden i Marks kommun.

Prioritet 1

  • Alla gång-, cykel- och mopedvägar samt gator/vägar som trafikeras av busslinjer och/eller har branta backar som påskyndar insats. Alla de prioriterade sträckorna har markerats med rött i respektive kartbild tillhörande respektive entreprenad.
  • Röd heldragen linje visar gång-, cykel- och mopedvägar
  • Röd streckad linje visar prioriterade gatuavsnitt
  • Röda ytor visar prioriterade parkeringar

Prioritet 2

  • Insatser på resterande gator/vägar och parkeringsytor åt kommunen Dessa delar markeras med grönt i respektive kartbild tillhörande respektive entreprenad.
  • Grön streckad linje visar gator/vägar med prioritet 2
  • Gröna ytor visar parkeringar med prioritet 2
  • Om du har barn tänk på att inte låta barnen bygga eller leka i snödrivor och snöhögar, för plogbilen kan komma och bredda gatan och kanske inte ser om det är lekande barn ute i snön. Om ni uppmärksammar att det ändå förekommer, kontakta kommunen så tar vi bort dessa snöhögar omedelbart.
  • Marks kommun har upphandlat entreprenörer som hjälper till med skötseln av vinterväghållning se separat dokument till höger på denna sida.

Vinterberedskap

Från den 1 november till den 31 mars råder vinterberedskap. Då står kommunen och entreprenörernas fordon redo att rycka ut.

Synpunkter

Notera att eventuella behov/synpunkter på snöröjning och vinterväghållning kan anmälas som Gatuärenden. Klicka på länken nedan.

Felanmälan och synpunkt  

Publicerad av: Marks kommun