Vårsopning av kommunens gator

Bild på sopning av gata.

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 21 mars 2019

Vårsopningen påbörjas preliminärt vecka 12 med att sopa cykelvägarna i tätorten. Arbetet beräknas pågår i cirka 10 veckor, men kan både bli längre och kortare beroende på väder och hur mycket sand som har använts under vinterns halkbekämpning.

Varje vår tar Gata/Park upp flis och sand som använts för att minska halkan på gator, gång och cykelvägar. Upptagning påbörjas så snart som man kan bedöma att ”vintern” är över. Starten är väderbetonad.

Vi gatusopar efter ett schema som rullar på en period av fem år. Vi börjar alltid med centralorten och därefter fortsätter vi till övriga orter. Det tar cirka 4 veckor att sopa i centralorten och cirka 1 vecka per ort i övrigt. 

Tack för att du underlättar sopning genom att:

 • Sopa ut sanden en bit från tomtgränsen
 • Undvika att parkera på gatan när sopningen pågår
 • Beskära träd och häckar som hänger ut över gång-cykel och körbanor (se dokumentet Klipp häcken nedan.

Turordningsschema för gatusopning

Nedan ser du i vilken ordning vi sopar. Observera dock att turordningen kan variera.

2019

 1. Kinna, Skene
 2. Torestorp, Älekulla, Öxabäck
 3. Brättingstorp, Örby
 4. Fritsla, Harpebo, Rydal
 5. Hyssna, Sätila
 6. Berghem, Björketorp, Fotskäl, Horred

2020

 1. Kinna, Skene
 2. Brättingstorp, Örby
 3. Fritsla, Harpebo, Rydal
 4. Hyssna, Sätila
 5. Berghem, Björketorp, Fotskäl, Horred
 6. Torestorp, Älekulla, Öxabäck

2021

 1. Kinna, Skene
 2. Fritsla, Harpebo, Rydal
 3. Hyssna, Sätila
 4. Berghem, Björketorp, Fotskäl, Horred
 5. Torestorp, Älekulla, Öxabäck
 6. Brättingstorp, Örby

Publicerad av: Marks kommun