Gratis sand

Senast uppdaterad den 6 mars 2023

Marks kommun erbjuder privatpersoner i Mark att utan kostnad få sand för halkbekämpning vid sin bostad.

Det är inte tillåtet att hämta sand i större mängder utan hinkar eller mindre kärl ska använda för att hämta sanden i.

Observera att sanden är blandad med salt för att inte frysa. Det innebär att det inte är lämpligt att sanda på till exempel betongplattor då saltet fräter på dessa.

Sanden hämtas på Förrådsgatan 6 (kommunens förråd, utanför grindarna) i Kinna.

Publicerad av: Marks kommun