Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 11:48, 2021-04-13

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under Aktuellt här på mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Halkbekämpning

Senast uppdaterad den 18 oktober 2018

Halkbekämpning ska utföras då halka uppkommit och vara klart inom åtta timmar.

Minsta bredd som ska sandas är 4,4 meter på gator/vägar, hela bredden på gång- och cykelvägar och gång- och cykel och mopedvägar, trottoarer och ytor för parkering.

Material för halkbekämpning kan vara stenflis i storlek 2-4 millimeter eller sandningssand, salt får blandas in i materialet för att undvika att det fryser. Sandning ska genomföras så att det blir bra friktion på samtliga ytor.

Halkbekämpning ska påbörjas på de prioriterade gator, vägar och gång- cykel- mopedvägar samt trottoarer som markerats i områdeskartorna därefter fortsätter halkbekämpningen på övriga gator, vägar och ytor i området.

Gratis sand för privatpersoner

Marks kommun erbjuder privatpersoner i Mark att utan kostnad få sand för halkbekämpning vid sin bostad. Sanden hämtas på Förrådsgatan 6 (kommunens förråd) i Kinna. Tag med egen hink.

Publicerad av: Marks kommun