Halkbekämpning

Senast uppdaterad den 6 mars 2023

Halkbekämpning ska utföras då halka uppkommit och vara klart inom åtta timmar.

Minsta bredd som ska sandas är 4,4 meter på gator/vägar, hela bredden på gång- och cykelvägar och gång- och cykel och mopedvägar, trottoarer och ytor för parkering.

Material för halkbekämpning kan vara stenflis i storlek 2-4 millimeter eller sandningssand, salt får blandas in i materialet för att undvika att det fryser. Sandning ska genomföras så att det blir bra friktion på samtliga ytor.

Halkbekämpning ska påbörjas på de prioriterade gator, vägar och gång- cykel- mopedvägar samt trottoarer som markerats i områdeskartorna därefter fortsätter halkbekämpningen på övriga gator, vägar och ytor i området.

Gratis sand för privatpersoner

Marks kommun erbjuder privatpersoner i Mark att utan kostnad få sand för halkbekämpning vid sin bostad. Sanden hämtas på Förrådsgatan 6 (kommunens förråd utanför grindarna i Kinna). Tag med egen hink.

Publicerad av: Marks kommun