Snöröjning

Senast uppdaterad den 6 mars 2023

Snöröjning ska starta när snödjupet är mellan 4-6 centimeter. Det ska vara klart åtta timmar efter det slutat snöa.

Arbetet ska påbörjas på prioriterade gator, vägar och gång- cykel- mopedvägar samt trottoarer som markerats i områdeskartorna. Därefter fortsätter röjningen på övriga gator, vägar och ytor i området. I möjligaste mån ska plogningen utföras så att snön inte behöver köras bort.

Regler för snöröjning

Varje delområde ska vara öppet för trafik inom åtta timmar efter att det slutat snöa. Det innebär att det ska vara röjt på en bredd av minst 4,4 meter på gator, vägar och hela bredden på gång- och cykelvägar och trottoarer. Kommunen eller den entreprenör som är anlitad har sedan 24 timmar på sig att göra klart röjningen, vilket innebär att hela bredden på gator, vägar samt vägkorsningar ska vara röjd. Det ska inte finnas några snövallar i gatukorsningar som är högre än 80 centimeter och i möjligaste mån ska snön fraktas bort från korsningar och läggas på ett mer lämpligt ställe.

Snöröjningen ska utföras så att snö tas bort ifrån vägen, gatan och gång- cykel- och mopedvägen samt trottoaren. Om en gata är utrustad trottoar eller med gång- och cykelväg/mopedväg på båda sidor kan den ena sidan användas för snöupplag, det sker i samråd med kommunen.

Vid kommunala fastigheter är huvudinriktningen att snöröjning och halkbekämpning ska påbörjas så att parkeringsplatser/tillfartsvägar till både kök och parkeringar till samtliga fastigheter är röjda innan verksamheten startar, därefter fortsätter åtgärderna på övriga ytor.

Vid idrottshallar gäller det att vardagar samt helger klockan 07.00-23.00 se till att det är plogat vid särskilda boenden och brandstationer dygnet runt. Under kvällar efter klockan 18.00 samt helger kan skolor och förskolor nedprioriteras och högre prioritering läggas på gator, vägar och gång- cykel- och mopedvägar, under förutsättning att fastigheterna är åtgärdade till nästkommande vardag innan verksamheten startar.

Vid längre pågående snöfall eller när SMHI utfärdat en klass 1 varning gäller att snöröjningen ska vara helt klar minst 40 timmar efter att det slutat snöa. Begreppet öppet för trafik har i det här läget spelat ut sin roll, däremot ska snöröjning genomföras efter ovanstående prioritering. Vid denna väderlek är det av största vikt att arbeta med kontinuerlig snöröjning. Vid kraftigare snöfall där SMHI utfärdat en klass 2 varning eller högre gäller att snöröjningen är klar minst 48 timmar efter snöfallets upphörande. Vid denna väderlek är det av största vikt att arbeta med kontinuerlig snöröjning.

Snökäppar

Inför vintern placerar vi ut snökäppar längs gator, vägar, samt gång- och cykelvägar. Snökäpparna fyller en viktig funktion när snöröjarna ska ploga rätt i snöyran. Dessvärre rycks snökäppar upp och slängs på gator och gångvägar vilket innebär stor fara för både trafikanter och snöröjare. Dessutom blir det onödiga skador på refuger, trottoarkanter etcetera.

Publicerad av: Marks kommun