Kollektivtrafik

Bild på en buss.

Foto: Bild på en buss.

Senast uppdaterad den 22 februari 2024

Kommunen ansvarar för vissa delar av samhällsbetalda resor, som skolskjuts och färdtjänst.

Regional kollektivtrafikmyndighet är i Sverige den myndighet som i ett län ansvarar för regional kollektivtrafik. I Västra Götaland är regionfullmäktige kollektivtrafikmyndighet.

Västtrafik AB ägs av Västra Götalandsregionen. Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken och trafiken utförs av entreprenörer.

Kollektivtrafiken i Mark

Kollektivtrafiken i Marks kommun består av buss- och tågtrafik.

Det finns förbindelser till Borås, Varberg, Tranemo och Göteborg och det finns dagliga förbindelser från de flesta tätorter in till Kinna/Skene.

I områden som saknar linjetrafik finns Närtrafik att tillgå. Västtrafik AB ansvarar för buss- och tågtrafiken i kommunen och har tidtabeller för samtliga linjer.

Det är till Västtrafik AB som du i första hand ska vända dig om du har övergripande frågor eller synpunkter kring hur buss- och tågtrafiken fungerar.

Tåg

Viskadalsbanan är järnvägen mellan Borås och Varberg. Till Stockholm kan du ta dig antingen via Borås eller via Göteborg. Det finns även förbindelser emot Malmö/Köpenhamn via Varberg.

Flyg

Landvetter flygplats ligger 35 kilometer från Kinna. Göteborg-Landvetter flygplats ägs och drivs av Swedavia (tidigare Luftfartsverket). Härifrån kan man resa både inom Sverige och till andra länder (inrikes och utrikes).

Publicerad av: Marks kommun