Kollektivtrafik

Senast uppdaterad den 2 februari 2022

Kommunen ansvarar för vissa delar av samhällsbetalda resor som skolskjuts och färdtjänst. I Västra Götaland är regionfullmäktige kollektivtrafikmyndighet. Västtrafik AB ägs av Västra Götalandsregionen. Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken och trafiken utförs av entreprenörer.

Kollektivtrafiken i Marks kommun består av buss- och tågtrafik.

Det finns förbindelser till Borås, Varberg, Tranemo och Göteborg och det finns dagliga förbindelser från de flesta tätorter in till Kinna/Skene.

I områden som saknar linjetrafik finns Närtrafik att tillgå. Västtrafik AB ansvarar för buss- och tågtrafiken i kommunen och har tidtabeller för samtliga linjer.

Det är till Västtrafik AB som du i första hand ska vända dig om du har övergripande frågor eller synpunkter kring hur buss- och tågtrafiken fungerar.

Tåg

Viskadalsbanan är järnvägen mellan Borås och Varberg. Till Stockholm kan man ta sig antingen via Borås eller via Göteborg. Förbindelser finns även mot Malmö/Köpenhamn via Varberg.

Flyg

Landvetter flygplats ligger 35 kilometer från Kinna. Göteborg-Landvetter flygplats ägs och drivs av Swedavia (tidigare Luftfartsverket). Härifrån kan man resa både inrikes och utrikes.

Samåkning

Kommunen och Trafikverket samverkar på många sätt bland annat genom att skapa pendelparkeringar för dem som vill samåka eller resa kollektivt. Pendelparkeringar finns i Björketorp, Fritsla, Kinna, Skene, Hajom och Hyssna.

Publicerad av: Marks kommun