Cykelgarage Kinna Resecentrum

Senast uppdaterad den 26 januari 2024

Vårt cykelgarage vid Kinna Resecentrum är tillgängligt dygnet runt och gör det möjligt för dig att parkera din cykel smidigt och säkert.

För att få tillgång till cykelgaraget behöver du kontakta Marks kommuns växel för att registrera dig. När du hyr en plats i cykelgaraget hyr du tre månader i taget. Det kostar 300 kr för hela perioden. 

Frågor och svar

Var ligger garaget?

Garaget ligger vid Resecentrum i Kinna, Nya Kinnavägen 2.

Hur fungerar in- och utpassage till garaget?

För att kunna komma in i garaget måste du teckna ett avtal med oss. Därefter får du en tagg och en kod som ger dig tillgång till garaget. 

Var vänder jag mig med frågor eller om någonting inte fungerar?

För frågor angående tillträde, ditt avtal eller din betalning, hör av dig till Marks kommuns växel. 

Vad är ett låst cykelgarage och hur fungerar det?

Marks kommun tillhandahåller låst cykelparkering i garage som kan användas året om, dygnet runt. För att kunna nyttja tjänsten behövs en registrering hos oss.

Vad kostar det att använda tjänsten?

Det kostar 300 kronor för tre månader.

Hur betalar jag?

Du får en faktura inför varje period. Avtalet förlängs automatiskt. 

Hur lång är uppsägningstiden?

Du behöver säga upp ditt avtal senast en månad före ny betalperiod. 

Hur länge får jag parkera min cykel?

Du får parkera din cykel i garaget så länge du har ett avtal med oss. Du kan närsomhelst hämta ut den och ställa tillbaka den.

Hur används mina användaruppgifter?

I enlighet med GDPR och enligt de användarvillkor du godkänner.

Vad händer om min cykel blir stulen från garaget?

Marks kommun ansvarar inte för skador på cykel eller dess tillbehör, förlust av cykel eller andra personliga tillhörigheter som förvaras i cykelgaraget.

Vad händer om jag glömmer att hämta ut min cykel efter att jag avslutat mitt avtal?

Om du avslutat ditt avtal ska du senast vid avtalsperiodens utgång avlägsna din cykel ur garaget. Cykel som finns kvar efter att avtalet löpt ut får omhändertas av Marks kommun. Efter uppvisande av identitetshandling och nyckel till cykellås lämnas cykeln ut. Användare är inte berättigad till ersättning för eventuella skador som har samband med cykels avlägsnande eller förvaring. Om cykel inte har efterfrågats av användare inom tre månader efter avtalsperiodens utgång anses cykeln övergiven.

Vad händer om jag tappar bort min tagg?

Anmäl det snarast till Marks kommuns växel. 

Publicerad av: Marks kommun