Information om den planerade järnvägen mellan Göteborg och Borås

Senast uppdaterad den 27 februari 2020

Förra året beslutades nya förutsättningar för den fortsatta
planeringen av nya stambanor för höghastighetståg. Det har
inneburit ett omtag i planeringen för den nya järnvägen mellan
Göteborg och Borås.

Planeringen inleds med en lokaliseringsutredning
för hela sträckan där Trafikverket ska komma fram till en
korridor, det vill säga det område där den nya järnvägen
ska dras.

Kan eventuellt omfatta Mark

Det nya utredningsområdet för höghastighetsbanan kan eventuellt komma att omfatta de nordligaste delarna av Marks kommun längs kommungränsen mot Härryda och Bollebygds kommuner.

Trafikverket har därför i dagarna skickat ut följande informationsblad till invånare i denna del av Marks kommun.

Nedan finns länkar till dels Trafikverkets informationsblad, dels till webbplatsen för järnvägsprojektet Göteborg-Borås.

Publicerad av: Marks kommun