Närtrafik

Senast uppdaterad den 12 januari 2016

Närtrafik är kollektivtrafik för alla som vill åka från landsbygd till tätort eller tvärtom. Turen körs bara om någon beställt den.

I Marks kommun kan du beställa närtrafik på vardagar. Första turtiden är mellan klockan 09.30 och 10.30 och sista turen är mellan 21.00 och 22.00. Resorna bokas hos Västtrafik, se kontaktuppgift längre ner på sidan. 

Resan betalas kontant, med bankkort eller med SMS-biljett. Marks kommuns seniorkort gäller på resor med närtrafiken men däremot inte Västtrafiks övriga periodkort.

Läs mer

Du kan läsa mer om närtrafik på Västtrafiks hemsida eller i broschyren nedan.

Publicerad av: Marks kommun