Närtrafik

Senast uppdaterad den 1 december 2017

Närtrafik är kollektivtrafik för alla som vill åka från landsbygd till tätort eller tvärtom. Turen körs bara om någon beställt den.

I Marks kommun kan du beställa närtrafik på vardagar. Första turtiden är mellan klockan 09.30 och 10.30 och sista turen är mellan 21.00 och 22.00. Resorna bokas hos Västtrafik, se kontaktuppgift längre ner på sidan. 

Resan betalas kontant, med bankkort eller med SMS-biljett. Marks kommuns seniorkort gäller på resor med närtrafiken men däremot inte Västtrafiks övriga periodkort.

Mer information på Västtrafiks hemsida

Du kan läsa mer om närtrafik på Västtrafiks hemsida. Där finns också en informationsfolder för vad som gäller närtrafik i Marks kommun.

Publicerad av: Marks kommun