Närtrafik

Senast uppdaterad den 15 september 2022

Närtrafik är kollektivtrafik för alla som vill åka från landsbygd till tätort eller tvärtom. Turen körs bara om någon beställt den.

I Marks kommun kan du beställa närtrafik på vardagar. Första turtiden är mellan klockan 09.30 och 10.30 och sista turen är mellan 21.00 och 22.00. Resorna bokas via telefon hos Västtrafik, se telefonnummer längre ner på sidan. 

Resan kan betalas med appen Västtrafik To Go, samt kontant eller med bankkort hos föraren. Marks kommuns seniorkort gäller på resor med närtrafiken men däremot gäller inte Västtrafiks övriga periodkort.

Närtrafiken

Närtrafik är kollektivtrafik för kommuninvånare som vill åka mellan landsbygd och tätort inom kommunen där det inte går en busslinje. Seniorkortet gäller för resor med Närtrafiken inom den kommunzon som seniorkortet är gilltigt.

Mer information på Västtrafiks hemsida

Du kan läsa mer om närtrafik på Västtrafiks hemsidaUnder fliken reseplanering, går du vidare till närtrafik och väljer där Marks kommun.
Se direktlänk längre ner på sidan. 

Publicerad av: Marks kommun