Viskadalsbanan rustas upp

Senast uppdaterad den 9 september 2019

I september startar Trafikverket förarbetet med att rusta upp Viskadalsbanan mellan Borås och Varberg. Arbetena kan medföra störningar för boende intill järnvägen nattetid.

Perioden september-november i år samt mars-augusti nästa år sker kabelarbeten utmed hela sträckan Borås-Varberg. Arbetena sker mestadels nattetid och boende intill banan kan då komma att drabbas av bullerstörningar.

Enligt Trafikverket sker arbetet successivt längs Viskadalsbanan, varför eventuella störningar inte ska bli långvariga. Kabelarbetet kommer inte att påverka tågtrafiken.

Stängs för tågtrafik 2021

Våren 2021 till sommaren 2022 sker byten av spår, växel och kontaktledningar. Viskadalsbanan kommer därför att vara helt stängd för tågtrafik under cirka ett års tid – mellan sommaren 2021 och sommaren 2022.

Läs mer hos Trafikverket

Länk till Trafikverket nedan för mer information:

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/upprustning-och-modernisering-av-jarnvagen-i-borasomradet/spar--och-kontaktledningsbyte-boras-varberg/

Publicerad av: Marks kommun