Advent i Mark

Senast uppdaterad den 11 november 2019

I vinter har du som invånare eller verksam i Mark en möjlighet att vara med och bygga gemenskap i projektet ”Advent i Mark”. I projektet vill vi inspirera och engagera föreningar, byalag, näringsliv och markbor att bidra till aktiviteter i hela kommunen, som människor vill besöka för en trevlig stund. Förhoppningen är att vi med gemensamma krafter ska skapa en återkommande tradition.

Knutpunkten för Advent i Mark kommer att vara på Rydals museum. I en viktig del av projektet bjuds privatpersoner, föreningar, näringsliv och byalag in för att formge och dekorera fönster i Rydals fabriksfastighet. Fönstren kommer att tändas upp efter hand under advent, som lucköppning. Alla deltagare har fria händer att formge sitt fönster inom ramen för vad som är anständigt och respektfullt. Den här delen av projektet stöds av Kultur i Väst, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Per Marby Stiftelse för kulturvård.

Läs mer om den lysande adventskalendern i Rydal här. >>  

 

Alla kan delta i Advent i Mark

Du som inte är med och dekorerar fönster på Rydals museum är också varmt välkommen att engagera dig under paraplyet "Advent i Mark". Det kan vara genom att du smyckar ett eget fönster där just du befinner dig, eller genom att du marknadsför ett arrangemang du anordnar under perioden 1 december–6 januari under vårat paraply och i våra kanaler. På så vis kan information om ditt arrangemang nå fler personer, samtidigt som vi ger en samlad bild av allt härligt som händer i Mark under vintern.

Läs mer om hur du kan engagera dig i Advent i Mark här. >> 

Publicerad av: Marks kommun