Ljudkonst i 7Härad

Senast uppdaterad den 6 augusti 2019

Årets ljudkonst kan höras då och då dagtid i oasen vid dammen bakom kommunhuset i Kinna

Ljudet hörs 28 augusti–27 oktober.
Marks kommun/Kultur och fritidsförvaltningen i samverkan med Boråsregionen, Västra Götalandsregionen
och Statens Musikverk.

Publicerad av: Marks kommun