Tillgänglighetsdagen 2018

Bild från Tillgänglighetsdag i Kinna.

Senast uppdaterad den 17 mars 2018

Välkommen på Tillgänglighetsdagen torsdag 24 maj i Kinna! Tillsammans kan vi bidra till ett mer tillgängligt och jämlikt samhälle.

Aktiviteter på Mor Kerstins Torg kl 13.00–17.00

Vad ser en person med synskada? Hur lätt är det att köra över en tröskel med rullstol? På Tillgänglighetsdagen får du möjlighet att prova på spännande inlevelseövningar samtidigt som du kan njuta av musik, ta en fika och vinna fina priser i våra quiz. Du har också möjlighet att besöka vår mässa med utställare från funktionshinderföreningar, Arbetsförmedlingen och kommunala verksamheter. Längst ner på sidan hittar du en lista med alla utställare på torget.

Ett axplock av aktiviteterna på torget:

• Tipspromenad och Konsumentquiz med vinster

• Musikunderhållning med Lars Sörbom

• Fika (säljs kl 13.00–15.00)

• Daglig verksamhet säljer hantverk

• Klappa en vårdhund

Samtal med politiker i Kinnaborgssalen kl. 18-21

Vill du veta hur kommunen arbetar med funktionshinderfrågor? Välkommen till Kinnaborgssalen i kommunhuset för att ställa din fråga till kommunens politiker eller bara lyssna in. Tema för samtalet är funktionshinder och mänskliga rättigheter. Tillgänglighetsdagen är ett samarbete mellan Marks kommun och HSO i Mark.

Utställare på Mor Kerstins Torg

Funktionshinderföreningar:

• Dyslexiförbundet Sjuhärad
• FUB - Föreningen för Utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna
• HLF - Riksförbundet HjärtLung
• HRF - Hörselskadades Riksförbund
• HSO - Handikappföreningarnas Samarbetsorgan
• Neuro - Neuroförbundet
• PSO - Psoriarisförbundet
• RMF - Reumatikerförbundet
• RSMH - Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
• SRF - Synskadades Riksförbund

Idrottsföreningar:
Marks golfklubb - handigolfsektionen

Kommunala verksamheter:

• Tillgänglighetssamordning

• Fixartjänst

• Daglig verksamhet

• Konsumentvägledning

• Budget- och skuldrådgivning

• Vårdhund- och häst

Myndigheter:

• Arbetsförmedlingen

Publicerad av: Marks kommun