Backagårdsbadet ändrar öppettiderna

Senast uppdaterad den 15 juli 2019

Marks kommun ökar närvaron av vuxna vid Backagårdsbadet i Kinna. Samtidigt justeras öppethållandet efter upprepade störningar vid badet.

Under veckorna 29 till och med 33 kommer Backagårdsbadet att stänga kl 17 på fredagar.

Veckorna 33 till och med 35 stängs badet klockan 18 på onsdagar.

Upprepade störningar

Bakgrunden är upprepade störningar, där personal utsatts för hot och våld från en grupp barn och ungdomar. Även badgäster har trakasserats.

Incidenterna har resulterat i att enstaka personer tills vidare inte längre är välkomna till Backagårdsbadet.

Kommunen har också kontakt med polis och väktare samt föreningsliv för en ökad närvaro av vuxna, som ett led i att upprätthålla trygghet och säkerhet vid badet.

Publicerad av: Marks kommun