Badplatser i Mark

Sommarbild med människor på Lygnevis brygga.

Senast uppdaterad den 25 april 2022

I Marks kommun finns många badvänliga insjöar. De flesta ordnade badplatserna sköts av kommunen. Under badsäsongen (15 maj – 15 september) ser vi till att bryggor finns och att badplatserna sköts så att badplatsen är säker.

De kommunala badplatser som har bryggor och stegar kontrolleras regelbundet. All säkerhetsutrustning kontrolleras och brister åtgärdas. Vi ser även över grillplats, lekutrustning, sopkärl och annan utrustning.

På fyra kommunala badplatser erbjuder vi en utökad skötsel. Dessa är Hanatorp och Mos strand i Öresjön, Lygnevi i Lygnern och Hedgärdessjön.

Våra badplatser

Båtar

Båtsäsongen är 1 april – 31 oktober. Dock gäller detta under förutsättning att det har varit frostfritt under en längre period. Vissa år kan båtbryggorna därför komma på plats senare än den 1 april. 

Vattenprover

Under badsäsongen tas regelbundet vattenprov på badvattnet. På Havs- och Vattenmyndighetens webbplats finns resultaten från provtagningarna och även temperaturen vid provtagningstillfället, se under Relaterade länkar nedan.

Hundar

Vad gäller?

Hundar ska alltid hållas kopplade på badplatser. Detta gäller även under tiden de badar. På de flesta badplatser får du ha med dig hunden, men det finns vissa undantag och förbud.

Badplatser med undantagna hundbadzoner 15 maj–31 augusti

På de kommunala badplatserna vid Hanatorp i Örby och Lygnevi i Sätila gäller badförbud för hundar, med undantag för särskilt uppmärkta hundbadzoner. Tänk på att hunden ska vara kopplad.

Förbud för hund 15 maj–31 augusti

Hundar får inte vistas på den kommunala badplatsen vid Hedgärdessjön i Skene under perioden 15 maj–31 augusti.

Glöm inte! Koppel på för hund mellan 1 mars–20 augusti

Under perioden är det, inte endast på badplatser utan överallt, särskilt viktigt att du håller din hund under uppsikt. Att inte koppla hunden kan vara straffbart. Lagen som reglerar detta finns till för att skydda vilda djur, som under denna period får sina ungar.

Förhindra smittspridning

När du besöker en badplats, tänk då på att följa Folkhälsomyndigheten råd för att förhindra smittspridning allmänt och på badplatser m.m.

Läs mer om råd när du vistas på badplatser - klicka här.

Läs om de allmänna råden - klicka här.

Publicerad av: Marks kommun