Badplatser

Sommarbild med människor på Lygnevis brygga.

Senast uppdaterad den 25 mars 2024

Förutom alla vackra och badvänliga sjöar i Mark finns också två utomhusbassänger - Backagårdsbadet i Kinna och Kungabergsbadet i Fritsla som är öppna sommartid.

I Marks kommun finns många badvänliga insjöar. De flesta ordnade badplatserna sköts av kommunen. Under badsäsongen (15 maj – 15 september) ser vi till att bryggor finns och att badplatserna sköts så att badplatsen är säker.

De kommunala badplatser som har bryggor och stegar kontrolleras regelbundet. All säkerhetsutrustning kontrolleras och brister åtgärdas. Vi ser även över grillplats, lekutrustning, sopkärl och annan utrustning.

På fyra kommunala badplatser erbjuder vi en utökad skötsel. Dessa är Hanatorp och Mos strand i Öresjön, Lygnevi i Lygnern och Hedgärdessjön.

Våra badplatser

Båtar

Båtsäsongen är 1 april – 31 oktober. Dock gäller detta under förutsättning att det bland annat har varit frostfritt under en längre period. Vissa år kan båtbryggorna därför komma på plats senare än den 1 april. Observera att i år, 2024, kommer bryggorna inte att vara på plats 1 april. 

Vattenprover

Under badsäsongen tas regelbundet vattenprov på badvattnet. På Havs- och Vattenmyndighetens webbplats finns resultaten från provtagningarna och även temperaturen vid provtagningstillfället, se under Relaterade länkar nedan.

Vid algblomning

Små barn och djur ska vara extra försiktiga och bör hållas bort från vattnet och strandkanten, där det blommar. Kliande hudutslag kan även uppkomma om du sitter på en strand där alger spolats upp på land. Några symptom på förgiftning är illamående, hudirrationer och ögonbesvär, mag- och tarmproblem eller feberattacker. Kontakta läkare om du får sådana symptom. Om du har badat i vatten med algblomning bör du duscha efteråt. Detsamma gäller för husdjur. Husdjur kan inte känna om vattnet är giftigt. De kan därför få i sig dödliga doser av alggifter om de dricker vatten med alger eller då de slickar av pälsen. Symptom hos djur som fått i sig giftigt vatten är kräkning och diarré.

Läs mer om algblomning.

Hundar

Vad gäller?

Hundar ska alltid hållas kopplade på badplatser. Detta gäller även under tiden de badar. På de flesta badplatser får du ha med dig hunden, men det finns vissa undantag och förbud.

Badplatser med undantagna hundbadzoner 15 maj–31 augusti

På de kommunala badplatserna vid Hanatorp i Örby och Lygnevi i Sätila gäller badförbud för hundar, med undantag för särskilt uppmärkta hundbadzoner. Tänk på att hunden ska vara kopplad.

Förbud för hund 15 maj–31 augusti

Hundar får inte vistas på den kommunala badplatsen vid Hedgärdessjön i Skene under perioden 15 maj–31 augusti.

Glöm inte! Koppel på för hund mellan 1 mars–20 augusti

Under perioden är det, inte endast på badplatser utan överallt, särskilt viktigt att du håller din hund under uppsikt. Att inte koppla hunden kan vara straffbart. Lagen som reglerar detta finns till för att skydda vilda djur, som under denna period får sina ungar.

Publicerad av: Marks kommun