Simskola inom- och utomhus

Badande barn på Kaskad.

Foto: Karl Andrén

Senast uppdaterad den 18 januari 2019

På Kaskad erbjuds simskola för barn som är sex år eller äldre. Även vuxna kan gå i simskola hos oss. Vi bedriver även simskola utomhus på sommaren. Anmäl ditt barn i tid då antalet platser i våra simskolegrupper är begränsat. Datum för anmälan hittar du under respektive rubrik.
Simskolan är i första hand till för barn i Marks kommun.
Anmälan är bindande efter andra simlektionen.

Avgiftsfri simskola för förskolebarn

Ett riksdagsbeslut, som gäller till och med vårterminen, gör det möjligt för barn som går i förskoleklass i Mark kommun att få avgiftsfri simundervisning.

  • Barn födda 2012 går gratis våren/sommaren 2019

Kaskad erbjuder fyra olika typer av simundervisning:

__________________________________

Terminssimskola en dag i veckan för barn födda 2013 eller tidigare

Simskolan erbjuds på Kaskad måndag- och onsdagskvällar två perioder per år, en på våren och en på hösten. Varje period pågår i 15 veckor och barnen undervisas en dag i veckan. En simskolegrupp består av en simlärare och 6–7 barn och lektionen är 25 minuter: Måndagar 16.00–19.00 och onsdagar 15.30–19.00. 
Simskolan bedrivs i varmbassängen men även i 25-metersbassängen.

Simskoleavgift: 450 kr (30 kr/lektion) betalas i kassan senast vid tredje lektionstillfället. Badavgift tillkommer vid varje badtillfälle.
Vårterminen 2019 - Fullbokad!

Höstterminen 2019  - Anmälan från och med måndag den 12 augusti kl 08.00


____________________________________

Simskola (drop-in) en dag i veckan för vuxna och ungdomar

Drop-in en gång i veckan, måndagar kl 19.00.
Kursen bedrivs i varmbassängen men även i 25-metersbassängen.

Simskoleavgift: 30 kr/lektion. Badavgift tillkommer vid varje badtillfälle.
__________________________________

Intensivsimskola under maj/juni för barn födda 2013 eller tidigare

Intensivsimskolan på Kaskad pågår under två veckor, måndag till torsdag. Lektionerna är 25 minuter långa och börjar mellan kl 16.00 och 19.00.

Simskoleavgift: Period 1 (vecka 19–20, 8 lektioner) 240 kr och period 2 ( vecka 21–22, 7 lektioner) 210 kr. Badavgift tillkommer vid varje badtillfälle.
Anmälan: Från och med måndag den 1 april 2019 kl 08.00

_______________________________________

Sommarsimskola utomhus för barn födda 2013 eller tidigare

Simskola bedrivs som intensivsimskola på sommaren ute i friluftsbaden och utomhusbassänger. Lektionerna är 30 minuter långa, måndag till fredag. 
Simskoleavgiften är 30 kr per lektion.

Det är inte ännu beslutat var simskolan kommer bedrivas under sommaren
2019. Info kommer så fort beslutet är taget.

Simskoleavgift: 300 kr (10 lektioner) och faktureras
Anmälan:  Från och med måndag den 20 maj 2019 kl 08.00

Publicerad av: Marks kommun