Simskola

Badande barn på Kaskad.

Foto: Karl Andrén

Senast uppdaterad den 1 oktober 2018

På Kaskad erbjuds simskola för barn som är sex år eller äldre. Även vuxna kan gå i simskola hos oss. Vi bedriver även simskola utomhus på sommaren. Anmäl ditt barn i tid då antalet platser i våra simskolegrupper är begränsat. Datum för anmälan hittar du under respektive rubrik.
Simskolan är i första hand till för barn i Marks kommun.
Anmälan är bindande efter andra simlektionen.

Avgiftsfri simskola för förskolebarn

Ett riksdagsbeslut gör det möjligt för barn som går i förskoleklass i Mark kommun att få avgiftsfri simundervisning.

  • Barn födda 2011 går gratis på simskolan under sommaren 2018
  • Barn födda 2012 går gratis hösten 2018

Kaskad erbjuder fyra olika typer av simundervisning:

__________________________________

Terminssimskola en dag i veckan för barn födda 2012 eller tidigare

Simskolan erbjuds på Kaskad måndag- och onsdagskvällar två perioder per år, en på våren och en på hösten. Varje period pågår i 15 veckor och barnen undervisas en dag iveckan. En simskolegrupp består av en simlärare och 6-7 barn och lektionen är 30 minuter: Måndagar 16.00-19.00 och onsdagar 15.30-18.30. 
Simskolan bedrivs i varmbassängen men även i 25-metersbassängen.

Simskoleavgift: 375 kr (25 kr/lektion) betalas i kassan senast vid tredje lektiontillfället. Badavgift tillkommer vid varje badtillfälle.
Höstterminen 2018  - Anmälan är stängd för kurserna är fulla.

Vårterminen 2019  - Anmälan öppnar måndag den 10 december kl 08.00
____________________________________

Simskola (drop-in) en dag i veckan för vuxna och ungdomar

Drop-in en gång i veckan, måndagar kl 19.00.
Kursen bedrivs i varmbassängen men även i 25-metersbassängen.

Simskoleavgift: 25 kr/lektion. Badavgift tillkommer vid varje badtillfälle.
__________________________________

Intensivsimskola under maj/juni för barn födda 2012 eller tidigare

Intensivsimskolan på Kaskad pågår under två veckor, måndag till torsdag. Lektionerna är 30 minuter långa och börjar mellan kl 16.00 och 19.00.

Simskoleavgift: Period 1 (vecka 20–21, 8 lektioner) 200 kr och period 2 ( vecka 22–23, 7 lektioner) 175 kr. Badavgift tillkommer vid varje badtillfälle.
Anmälan: Nästa period blir 2019

_______________________________________

Sommarsimskola utomhus för barn födda 2012 eller tidigare

Simskola bedrivs som intensivsimskola på sommaren ute i friluftsbaden och utomhusbassänger. Lektionerna är 30 minuter långa, måndag till fredag. 
Simskoleavgiften är 25 kr per lektion.
I sommar sker simskolan vecka 26–27 på Kungabergsbadet i Fritsla och Lilla Hålsjön i Hyssna. Vecka 28–29 Sandsjön i Torestorp och Lilla Hornsjön i Horred. Simskolan sker antingen på förmiddagar eller eftermiddagar, ej kvällstid.

Simskoleavgift: 250 kr (10 lektioner) och faktureras
Anmälan: Avslutad

Publicerad av: Marks kommun