Simskola

Senast uppdaterad den 28 december 2017

På Kaskad erbjuds simskola för barn som är sex år eller äldre. Även vuxna kan gå i simskola hos oss. Simskolegrupperna för våren 2018 är fulla.

I första hand för barn i Marks kommun

Simskolan på Kaskad är till för barn i Marks kommun och barn som är sex år eller äldre. Barn i kommunen kommer därför prioriteras före barn som bor utanför kommunen. Finns det platser kvar fördelas dessa till boende utanför Marks kommun.

Det är mycket viktigt att ditt barn får utvecklas i sin egen takt och efter sina förutsättningar. Det är vanligt att ett barn behöver mer än en period på samma nivå för att uppnå målet med kursen.

Anmäl dig i tid

Antalet platser i våra simskolegrupper är begränsat, var därför noga med att anmäla dig så snart som möjligt efter att platserna släppts. Här hittar du information om anmälningsdatum.

Kaskad erbjuder tre olika typer av simundervisning:

  • Simskola på Kaskad en dag i veckan
  • Intensivsimskola på Kaskad under maj och juni
  • Sommarsimskola utomhus

Simskola på Kaskad en dag i veckan

Simskolegrupperna för våren 2018 är nu fulla och fler anmälningar tas inte emot. Anmälan till simskola höstterminen 2018 öppnar den 13 augusti klockan 08.00. 

Simskolan erbjuds på Kaskad måndag- och onsdagskvällar två perioder per år, en på våren och en på hösten. Varje period pågår i 15 veckor och barnen undervisas en dag i veckan.

En simskolegrupp består av en simlärare och 6-7 barn och lektionen är 30 minuter: Måndagar 16.00-19.30 och onsdagar 15.30-18.30. Simskolan bedrivs i varmbassängen men även i 25-metersbassängen.

Simkurs för vuxna och ungdomar en dag i veckan

Drop-in en gång i veckan, måndagar kl 19.30 Kursen bedrivs i varmbassängen men även i 25-metersbassängen. Avgift: Läs mer om priser för simskola under rubriken Priser i vänstermenyn. 

Intensivsimskola på Kaskad

Intensivsimskolan är en kurs som pågår under två veckor, måndag till torsdag. Lektionerna är 45 minuter långa och börjar mellan klockan 16.00 och 19.00. 

Intensivsimskola erbjuds under maj och juni. Nästa chans att delta är våren 2018.

Sommarsimskola utomhus

Simskola bedrivs som intensivsimskola på sommaren ute i friluftsbaden och utomhusbassänger. Lektionerna är 30 minuter långa, måndag till fredag. Du kan anmäla ditt barn från och med det år som han eller hon fyller 6 år.

Anmälningsperioden till sommarsimskolan 2017 är avslutad. Nästa chans att delta är sommaren 2018. Simskoleavgiften och är 25 kr per lektion.

Avgift för simskolar

Simskoleavgiften betalas i kassan och är 25 kr per lektion . Anmälan är bindande efter 2:a lektionen. För kurser på Kaskad tillkommer badavgift vid varje badtillfälle.

Gilla vatten

Gilla vatten – har du ett barn 8-14 år, som är rädd för vatten? Kontakta Elisabeth Büchert Gustavsson på simskola@mark.se för mer information.

Babysim

Babysim bedrivs privat. För mer info www.vattenbubblan.se.

Publicerad av: Marks kommun