Simskola

Senast uppdaterad den 20 april 2017

Just nu kan du anmäla dig till sommarsimskola utomhus på Backagårdsbadet och i Lilla Horredsjön. På Kaskad erbjuds simskola för barn som är sex år eller äldre. Även vuxna kan gå i simskola hos oss.

I första hand för barn i Marks kommun

Simskolan på Kaskad är till för barn i Marks kommun och barn som är sex år eller äldre. Barn i kommunen kommer därför prioriteras före barn som bor utanför kommunen. Finns det platser kvar fördelas dessa till boende utanför Marks kommun.

Det är mycket viktigt att ditt barn får utvecklas i sin egen takt och efter sina förutsättningar. Det är vanligt att ett barn behöver mer än en period på samma nivå för att uppnå målet med kursen.

Kaskad erbjuder tre olika typer av simundervisning:

  • Simskola på Kaskad en dag i veckan
  • Intensivsimskola på Kaskad under maj och juni
  • Sommarsimskola utomhus

Simskola på Kaskad en dag i veckan

Simskolan erbjuds på Kaskad måndag- och onsdagskvällar två perioder per år, en på våren och en på hösten. Varje period pågår i 15 veckor och barnen undervisas en dag i veckan.

En simskolegrupp består av en simlärare och 6-7 barn och lektionen är 30 minuter: Måndagar 17.00-19.30 och onsdagar 15.30-18.30. Simskolan bedrivs i varmbassängen men även i 25-metersbassängen.

Simkurs för vuxna och ungdomar en dag i veckan

Drop-in en gång i veckan, måndagar kl 19.30 Kursen bedrivs i varmbassängen men även i 25-metersbassängen. Avgift: Läs mer om priser för simskola under rubriken Priser i vänstermenyn. 

Intensivsimskola på Kaskad

Intensivsimskolan är en kurs som pågår under två veckor, måndag till torsdag. Lektionerna är 45 minuter långa och börjar mellan klockan 16.00 och 19.00. 

Anmäl dig till intensivsimskola här

Sommarsimskola utomhus

Simskola bedrivs som intensivsimskola på sommaren ute i friluftsbaden och utomhusbassänger. Lektionerna är 30 minuter långa, måndag till fredag. Du kan anmäla ditt barn från och med det år som han eller hon fyller 6 år.

Anmäl dig till sommarsimskola utomhus här

Avgift för simskola

Simskoleavgiften betalas via faktura. Anmälan är bindande efter 2:a lektionen. Därefter faktureras hela kursen. För kurser på Kaskad och Backagårdsbadet tillkommer ordinarie badavgift vid varje lektion.

Gilla vatten

Gilla vatten – har du ett barn 8-14 år, som är rädd för vatten? Kontakta Elisabeth Büchert Gustavsson på simskola@mark.se för mer information.

Babysim

Babysim bedrivs privat. För mer info www.vattenbubblan.se.

Publicerad av: Marks kommun