Ansökan Covid-19 akutbidrag

Senast uppdaterad den 25 februari 2021

Marks kommun har som ambition att stödja bidragsberättigade föreningar i kommunen, där det finns ett påvisat behov. Därför finns det möjlighet att söka Covid-19 akutbidrag för 2020.

  • Ansökan gäller för perioden 1 januari 2020 till och med 31 december 2020.
  • Ansökan ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast den 28 februari 2021. 
  • Kultur- och fritidsförvaltningen kan komma att kontakta er för ytterligare information.

Observera att syftet med bidraget är att mildra effekter av ekonomiskt intäktsbortfall på grund av coronapandemin och full kompensation är därför inte möjlig. Tänk på att göra rimliga bedömningar och äskanden i ansökan.

Fyll i formuläret nedan

1. Sökande

2.1 Intäktsbortfall

Ange för respektive aktivitet/verksamhet det budgeterade intäktsbeloppet 2020 (beräknat när covid-19 var okänt) och det verkliga intäktsbeloppet 2020 (utfall). Skillnaden mellan nämnda budgetbelopp och utfallsbelopp blir intäktsbortfallet.

Ta inte med intäkter för all föreningsverksamhet utan endast för de aktiviteter/verksamheter som klart och tydligt har påverkats av covid-19-restriktionerna.

Vilken aktivitet/verksamhet som påverkats måste verifieras genom exempelvis styrelseprotokoll/nyhetsbrev/verksamhetsberättelse eller annan liknade källa.

Verifiera även budgeterade/faktiska intäkter genom att bifoga relevanta underlag. Tänk på att det tydligt måste framgå vad eller vilken del av underlaget (till exempel vilka belopp) som verifierar det belopp ni angett.
Exempel på relevanta underlag är:

 - Budget för aktiviteten

 - Bokföring (resultatrapport) från motsvarande aktivitet föregående år.

 - Bokföring (resultatrapport) från årets aktivitet.

I vissa fall kan revisorsintyg eller liknande krävas för utbetalning. Ju högre belopp som ansökan om ekonomiskt bidrag omfattar, desto större är kraven på verifieringar och redovisning.

2.2 Avdrag

Ange vilka avdrag som ska göras. Om ett ekonomiskt fält inte är relevant, ange siffran noll (0). Ange minskade kostnader som är en följd av att aktivitet/verksamhet ställts in eller förändrats.

2.3 Ansökningsbelopp

Ange ansökningsbelopp efter eventuella avdrag.

3. Föreningens ekonomiska situation

Ange föreningen totala omsättning, resultat och eget kapital vid senast avslutat räkenskapsår och föregående år för jämförelse.

Verifiera genom att bifoga resultat- och balansrapport för båda åren.

4. Underskrift

När du fyllt i och skickat in föreningens ansökan kommer du att få ett svarsmejl till den angivna mejladressen. 

Publicerad av: Marks kommun