Ansökan för stödåtgärder på anläggningar 2021

Senast uppdaterad den 18 november 2020

Bidragsberättigade föreningar med egna anläggningar i Mark ges möjlighet att ansöka om stödåtgärder för 2021. Dessa åtgärder utförs av Naturvårdslagets personal. Stödåtgärderna syftar till att främja föreningslivet och samtidigt vara en del av kommunens arbetsmarknadsinsatser.

För att söka gäller följande:

  • Föreningar som inte tidigare erhållit stödåtgärder, prioriteras.
  • Vissa av Naturvårdslagets tjänster kan bli begränsade, såsom återkommande gräsklippning.
  • Stödåtgärderna omfattar endast arbetsinsats av Naturvårdslaget, inte materialkostnader.
  • Ansökan görs omgående dock  senast den 28 februari 2021, då vissa arbeten kan utföras från 1 januari. 

Eventuella frågor ställs till Ingrid Gustafsson
E-post: ingrid.gustafsson@mark.se

Ansökan görs via formuläret nedan:

Uppgifter på föreningen

 

 

Omfattning *
Välj period för åtgärd *

 

Härmed intygar sökanden om att föreningens styrelse är informerad och står bakom ansökan och projektet. Kultur- och fritidsförvaltningen kan komma att kontakta er för ytterligare information. *

Publicerad av: Marks kommun