Ansökan för stödåtgärder på anläggningar 2022

Senast uppdaterad den 8 november 2021

Bidragsberättigade föreningar med egna anläggningar i Mark ges möjlighet att ansöka om stödåtgärder för 2022. Dessa åtgärder utförs av Naturvårdslagets personal. Stödåtgärderna syftar till att främja föreningslivet och samtidigt vara en del av kommunens arbetsmarknadsinsatser.

För att söka gäller följande:

  • Föreningar som inte tidigare erhållit stödåtgärder, prioriteras.
  • Vissa av Naturvårdslagets tjänster kan bli begränsade, såsom återkommande gräsklippning och spår- och markyteskötsel.
  • Stödåtgärderna omfattar endast arbetsinsats av Naturvårdslaget, inte materialkostnader.
  • Stödåtgärderna omfattar inte målningsarbeten.
  • Ansökan görs omgående dock  senast den 28 december 2021, då vissa arbeten kan utföras från januari 2022. 

Eventuella frågor ställs till Ingrid Gustafsson
Mejladress: ingrid.gustafsson@mark.se

Ansökan görs via formuläret nedan:

Uppgifter på föreningen

 

 

Ange omfattning (engångsåtgärd eller återkommande åtgärder)
Perioder för åtgärd
Härmed intygar sökanden om att föreningens styrelse är informerad och står bakom ansökan och projektet. Kultur- och fritidsförvaltningen kan komma att kontakta er för ytterligare information. *

Publicerad av: Marks kommun