Ansökan stödåtgärder Föreningsliv - Anläggningar 2019

Senast uppdaterad den 24 januari 2019

Uppgifter på föreningen

 

 

 

*
Behövs insats med maskin typ traktor eller lastmaskin? *
Härmed intygar sökanden om att föreningens styrelse är informerad och står bakom ansökan och projektet. Kultur- och fritidsförvaltningen kan komma att kontakta er för ytterligare information. *

Publicerad av: Marks kommun