Ansökan stödåtgärder Föreningsliv - Anläggningar 2019

Senast uppdaterad den 14 september 2019

Vi kan inte ta emot nya ansökningar för stödåtgärder för föreningslivet – anläggningar 2019.
Det finns inga ytterligare medel att fördela.

Publicerad av: Marks kommun